جزیره کیش میزبان مدیران ارشد شهرداری های کشور

بازگشت به لیست
تعداد مشاهده : تاریخ انتشار : منبع :

اولين همايش ملی استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی و تاٌثير آن، بر رشد اقتصاد در دولت دوازدهم با رويکرد اقتصادی ( IFRS ) روز پنجشنبه 27 مهر با حضور مدیران ارشد شهرداري های سراسر کشور و مديران مالی بخش های مختلف دولتی و خصوصی در سالن ابن سینای مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار می شود .

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این همایش با هدف استفاده از فناوری روز حسابداری در بکارگيریIFRS، جلوگيری از چالش های موجود در بکارگيری استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی، تجارب برتر در تهيه صورت مالی مبتنی برIFRS برگزار می شود.

همچنین، بررسی تطبيقی گزارشگری مالی براساس استانداردهای بين المللی و استانداردهای جاری در بخش های مختلف ارگان ها، استانداردهای بين المللی آموزش های دانشگاهی و حرفه ای و ضرورت ارتقاء دانش حسابداران، تجارب برتر در تهيه صورت های مالی مبتنی بر IFRS، استفاده از فناوری های روز حسابداری دربه کارگيریIFRS و چالشهای موجود در بکارگيری استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی به عنوان محور های اصلی این همایش عنوان شده است.

گفتنی است، این همایش توسط گروه بين المللی ره دانش ثريا با همکاری مرکز مديريت دولتی ايران ( مرکز اداری- استخدامی کشور ) ، جهاد دانشگاهی- کمپانی GRS انگلستان و مرکز علمی ايران – کانادا در جزیره کیش برگزار می شود.