مغایرت 20 هزارتايي املاک شهرداري تهران

بازگشت به لیست
تعداد مشاهده : تاریخ انتشار : منبع :

دامه گزارش حسابرسي سال ۹۳ شهرداري تهران روز گذشته در شوراي شهر تهران قرائت شد و در اين بخش باز هم موضوعاتي پيچيده و مبهم از عملکرد شهرداري تهران در اين سال مطرح شد که بيشتر حول موضوع عملکرد مترو درباره فروش زمين‌ها و املاک و باز هم بدهي‌هاي بلاتکليف و معطل و املاک فاقد سند شهرداري است و خواندشان با نقبي به اخبار گذشته می‌تواند جذاب باشد.بهرام همتي، حسابرس منتخب شورا که هفته گذشته بخشي از اين گزارش را ارائه کرده بود، گفت: شهرداري تهران ۲۵۲ ميليارد ريال را به‌منظور خريد قطعات يدکي از کشورهاي مختلف براي شرکت بهره‌برداري مترو پرداخت و اين مبلغ تحت سرفصل سفارشات و پيش‌خريدها و موجودي‌ها ثبت شده است. این مبالغ از طريق چين به فروشندگان sctbanker و kuniunbankof  بانک‌هاي خارجي پرداخت شده است؛ اما در اين ارتباط قرارداد منعقده با اين بانک‌ها و تأييديه فروشندگان و ساير طرف‌هاي مقابل مبني بر دريافت وجوه مذکور ارائه نشده است. به‌علاوه اينکه اطمينان از رعايت صرفه و صلاح شهرداري و احراز صحت ثبت و نحوه تسعير نرخ ارز حاصل نشده است.
 رابطه نامعلوم يک خيريه و يک شرکت با 12 هزار مترمربع زمين مترو! 
همتي به سرفصل دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش صورت‌هاي مالي شرکت مترو اشاره کرد و گفت: پنج‌هزارو ۹۷۵ ميليارد ريال دارايي‌هاي نگهداري‌شده به فروش شرکت مترو اختصاص يافته و پروژه‌ مجتمع ايستگاهي مترو بيمه در پايان سال داراي مانده‌ هزارو ۲۵۵ ميليارد ريال بوده است؛ اما در 27 فروردين 93 زمين پروژه به متراژ ۱۲ هزار مترمربع، در مبايعه‌نامه‌اي از طرف مؤسسه خيريه اميرالمؤمنين با عنوان فروشنده به گروه اقتصادي مهرگان تحت عنوان خريدار در قرارداد شماره ۹۳-۴۴ به مبلغ ۷۰۰ ميليارد ريال فروخته شد. همتي مي‌گويد ارتباط اين معامله با مترو مشخص نيست و هيچ سند و ثبتي در حساب‌ها دراين‌باره وجود ندارد و با توجه به دراختيارنداشتن برنامه زمان‌بندي و عملياتي قابل اجرا و ساير اطلاعات و توافقات في‌مابين احراز صحت ثبت و ارزش و قابليت بازيافت و استرداد و شناسايي مبالغ مذکور و تعيين آثار مالي ناشي از اصلاح و شفاف‌سازي اين موارد براي مؤسسه حسابرسي ميسر نشده است.
 يک سرفصل اشتباه 233 ميليارد ريالي
حسابرس منتخب شورا افزود: امتياز پروانه ساختماني مجتمع ايستگاهي شهيد بهشتي جنوبي در سال ۹۲ به مبلغ ۲۳۳ ميليارد ريال به‌همراه امتياز دو طبقه تجاري به مساحت ۳۱۸ متر به ارزش ۳۵ ميليارد ريال در قبال دريافت شش فقره چک کوتاه‌مدت و بلندمدت تا سال ۹۵ در صلح‌نامه‌اي به دو شخص حقيقي منتقل شده است که به‌اشتباه تحت سرفصل پيش‌دريافت‌ها نمايش داده شده و از بابت شناسايي درآمد و بهاي تمام‌شده و خروج از سرفصل‌هاي دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش و پيش‌دريافت ثبتي در دفاتر سال ۹۳ اعمال نشده است.
 مغایرت 20 هزارتايي املاک شهرداري تهران
او ادامه داد: اسناد مالکيت زمين و ساختمان‌هاي شهرداري تهران در بخش اختصاصي در مخزن اسناد مالکيت واقع در سازمان املاک و مستغلات نگهداري مي‌شود و به‌منظور مشاهده عيني اسناد مالکيت، فهرست اسناد مالکيت در زير سيستم اموال اخذ و با سيستم جامع املاک موجود در سازمان املاک و مستغلات انطباق، سپس مشاهده عيني شده است. نتايج حاصل از تطبيق اين دو سيستم نشان مي‌دهد که تعداد اسناد مالکيت طبق سيستم فاينانس، زير سيستم اموال براي مناطق بیست‌و‌دوگانه چهار هزارو ۷۵۳ فقره بوده که صرفا دارايي‌هاي اختصاصي است؛ اما تعداد اسناد مالکيت طبق سيستم جامع املاک براي مناطق ۲۴هزارو ۶۶۴ فقره شامل دارايي‌هاي اختصاصي و عمومي است و مي‌بينيد که انطباق بين اين دو سيستم وجود ندارد و مغايرت موجود نيز توجيه نشده است.
 3هزارو 700 ملک در دست شهرداري فاقد سوابق
حسابرس منتخب شورا با بيان اينکه سه‌هزارو ۷۱۱ فقره اسناد مالکيت مندرج در سيستم فاينانس رؤيت نشده و در سامانه سازمان املاک فاقد سوابق است، گفت: برای هزارو ۱۸۰ فقره از اسناد مالکيت در سيستم جامع املاک صرفا تصوير اسناد ارائه ‌شده و اصل اسناد رؤيت نشده است و از مجموع ۲۴هزارو ۶۶۴ فقره اسناد مالکيت موجود در سيستم جامع املاک صرفا هزارو ۲۱۲ فقره از اسناد به‌صورت تک‌برگي است.او افزود: ليست املاک و زمين‌هاي موجود طبق نرم‌افزارهاي حسابداري شرکت مترو هزارو ۵۹۳ رديف و به مبلغ هزار‌و ۸۱۲ ميليارد ريال است، درحالي‌که صورت ريز تهيه و ارائه‌شده توسط واحد املاک هزارو ۲۲۷ رديف و به مبلغ هزارو ۸۰۲ ميليارد ريال است که هم در رديف و هم در مبالغ شاهد تناقض هستيم و از طرف ديگر فهرست املاک ارائه‌شده توسط واحد حقوقي هزارو ۵۳۹ رديف و بعضا داراي متراژ است که قابل مقايسه و تطبيق و رديابي با دو فهرست ديگر نیست.
 مترو و زمين‌هاي متصرفه انتقال‌نيافته و نامشخص
همتي در ادامه گفت: اسناد مالکيت حداقل ۸۶ هکتار از زمين‌هاي واقع در طرح‌هاي مترو به نام شرکت انتقال نيافته و ميزان و متراژ اراضي موات متصرفه در تمام خطوط مترو مشخص نشده است. ضمن اينکه وضعيت مالکيت زمين‌ها و حدود ۱۲ باب ساختمان‌هاي مربوط به دانشکده‌ مترو، حدود ۴۴۴ دستگاه خانه‌هاي سازماني و ساختمان‌هاي ستادي به بهاي تمام‌شده‌ ۱۰۹ ميليارد ريال، ۳۱ هکتار تصرفي موضوع تبصره ۱ ماده ۲ شوراي انقلاب شامل هفت هزار و ۲۰۰ مترمربع از اراضي موات و تصرفي متعلق به شهرداري يا سازمان زمين شهري، پنج هکتار از اراضي زمين شهري منطقه در دشت و حدود ۳۱ هکتار زمين‌هاي بلااستفاده ديگر تاکنون مشخص نشده است.
 ساختمان‌هاي شهرداري بدون عقد قرارداد در اختيار بانک شهر است!
همتي با بيان اينکه با توجه به مشاهدات عيني به‌عمل‌آمده از سازمان املاک بايد بگوييم تعداد ۱۴۷ باب از ساختمان‌هاي مناطق در اختيار اشخاص ثالث است که مستندات مربوط به اجاره آنها مشاهده نشده، گفت: همچنين بخشي از ساختمان‌هاي اداري همه مناطق ۲۲گانه شهرداري بدون عقد قرارداد در اختيار بانک شهر قرار گرفته است و اجاره‌اي نيز در حساب‌ها ثبت نشده و امکان مشاهده املاک آن هم به تعداد ۱۱۶ فقره براي اين مؤسسه فراهم نشده است و بر همين اساس اظهارنظر درباره اينکه اين املاک در اختيار شهرداري است يا نه، امکان‌پذير نيست.
همتي ادامه داد: در سال مالي مورد رسيدگي (93) هفت فقره پلاک ثبتي اراضي به مبلغ ۱۰۲ ميليارد ريال از دفاتر شهرداري منطقه ۵ خارج شده است اما هيچ‌گونه مدرکي درخصوص واگذاري دارايي‌هاي مذکور از جمله گزارش کارشناس رسمي دادگستري و اسناد نقل و انتقال مالکيت ارائه نشده است. به همين دليل، صحت محاسبات و ارزشيابي آن امکان‌پذير نيست.
 12 هزار مترمربعي که به بنياد تعاون ناجا داده شده و مدارکي ندارد
وي افزود: بر اساس قراردادي مورخ بهمن‌ماه سال ۹۳ بين شهرداري تهران به نمايندگي سازمان املاک و شرکت تعاوني اعتبار ثامن‌الائمه به نمايندگي بنياد تعاون ناجا بابت فروش بخشي از اراضي سازمان خدمات موتوري به متراژ ۱۲ هزار و ۹۰۳ مترمربع به مبلغ ۸۳۹ ميليارد ريال به حساب دارايي‌ها منظور شده است و طبق بررسي‌هاي انجام‌شده ملک به بنياد مزبور واگذار و تحويل داده شده است اما نسبت به ثبت انتقال دارايي در دفاتر سازمان املاک اقدامي صورت نپذيرفته و از طرف ديگر، مدارک مالکيت ثبتي ملک و نحوه انتقال ثبتي آن به بنياد نيز مشخص نشده است.
 تخلفات برج باغ در منطقه 22 که تازه خودش را نشان مي‌دهد
وي ادامه داد: بر اساس طرح تفصيلي مصوب سال ۷۸ توسط کميسيون ماده ۵ در راستاي طرح جامع مصوب سال ۷۰ شهر تهران ۷۰ درصد از اراضي بالاي هزار متر به صورت رايگان جهت تأمين خدمات عمومي شهر از مالکان به منطقه منتقل و صرفا در ۳۰ درصد از اراضي مجوز ساخت صادر شد که در اين‌باره بيان چند نکته ضروري است. طبق بررسي‌هاي انجام‌شده و گزارشات دريافتي از واحد تعيين وضعيت دايره املاک و مستغلات، اراضي بالاي هزار مترمربع منطقه ۲۲ که بر اساس مصوبه مزبور تملک شده بود، شامل دوهزارو 255 قطعه بوده است اما در سال جاري گزارش حسابرسي در خصوص ميزان و نحوه اجراي مصوبه فوق، شناسايي، تملک و انتقال مالکيت و... اقدام متفاوتي صورت گرفته و با توجه به مغايرت مفاد و مواد قانوني تعيين وضعيت املاک واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مبني بر دريافت رايگان حداکثر ۲۰ درصد از اراضي جهت خدمات عمومي و صدور آراي متعدد، ديوان عدالت اداري بر غيرقانوني و غيرشرعي‌بودن اقدامات شهرداري تهران و ابطال مصوبه کميسيون ماده ۵ اقدام کرده اما تعيين آثار مالي ابطال قانوني اين رويه شهرداري در گذشته ميسر نبوده است.
 ايران‌مال هنوز پول زمينش را به شهرداري نداده
همتي، حسابرس منتخب شورا، در ادامه به زمين واگذارشده مترو براي ساخت پروژه‌اي که امروز «ايران‌مال» است، اشاره کرد و گفت: شرکت مترو بدهي قطعي ناشي از حسابرسي بيمه‌اي به مبلغ ۵۵۰ ميليارد ريال را در حساب‌ها ثبت نکرده است. مانده حساب‌هاي دريافتي عملياتي شهرداري منطقه ۲۲ از آقاي علي انصاري - مالک شرکت توسعه ساختماني البرز تات - به مبلغ ۳۱۸ ميليارد ريال بابت باقي‌مانده بهاي زمين واگذارشده در سال ۸۹ که ۲۷ هکتار بود که تاکنون وصول نشده است و از طرفي در سال جاري طي دستور دريافت مبلغ ۲۷۰ ميليارد ريال به واسطه دريافت چک و حواله از شرکت توسعه ساختماني البرز تات به سرفصل درآمدهاي عملياتي غيرمستمر منظور شده است.
همتي در ادامه به موردي اشاره کرد که در دوره چهارم شورا يکي از اعضاي شورا (رحمت‌الله حافظي) درباره تشکيک در صحت مبالغ فروش بليت مترو و حساب‌هايي که به آنها واريز مي‌شوند، گزارش داد و خواستار پيگيري شد . او در توضيح اين بند حسابرسي سال 93 گفت: درآمد حاصل از فروش بليت مترو توسط شرکت بهره‌برداري مترو در سال ۹۳ به مبلغ هزارو 63 ميليارد ريال نيز بود و آمار فروش بليت الکترونيک به صورت تراکنشي توسط شرکت پيمانکار فروش بليت (توسن) اعلام شد و شرکت بهره‌برداري کنترلي بر صحت اين آمارها نداشت و اين نيز قابل پذيرش نيست.
او در ادامه گفت: بررسي‌ها نشان داد که يک فقره زمين به عنوان معوض سهم منطقه از محل يکي از بندهاي طرح تفصيلي منطقه ۲۲ از اراضي تحت تملک شرکت تعاوني مسکن هوا‌فضاي سپاه به متراژ حدود هزار و 209 مترمربع و بهاي تمام‌شده يک ميليارد ريال بابت صدور مجوز از شرکت تعاوني مذکور تملک شد، اما بهاي تمام‌شده بر‌اساس مبناي ارزش‌گذاري محاسبه نشده است.
همتي در عين حال اعلام کرد که به نظر اين مؤسسه به استثناي بندهاي فوق‌الذکر که قرائت شد، وضعيت حسابرسي تلفيقي شهرداري تهران در سال ۹۳ به‌صورت مشروط پذيرفته خواهد شد.
اما در پاسخ به موارد مطرح‌شده در اين حسابرسي، زارعلي، مدير ذي‌حسابي شهرداري تهران، در پاسخ به اين ابهامات گفت: در گزارش حسابرسي سال ۹۳ شهرداري تهران در قالب چندين زونکن پاسخ‌هاي خود را ارائه کرده است که به اختصار به برخي ابهامات پاسخ داده مي‌شود؛ برای مثال يکي از ايرادهای حسابرس در مورد ارائه دو قطعه زمين آن هم با تخفيف ۵۰ درصدي به تعاوني مسکن شماره دو کارکنان سازمان بازنشستگي بود که بايد اعلام کنيم طبق تبصره دو ماده ۹ آيين‌نامه مالي سازمان املاک و مستغلات، در صورت موافقت شهردار تهران اين اختيار وجود دارد که تا ۵۰ درصد براي املاک مورد واگذاري به تعاوني‌هاي مسکن کارکنان شورا و شهرداري تخفيف داده شود و اين رويداد نيز در دفتر اسناد حسابداري منطقه یک ثبت شده است.
او افزود: يکي‌ديگر از ايرادات حسابرس اين بود که فيمابين شهرداري و قوه قضائيه توافقي شده مبني بر واگذاري اراضي شمال بزرگراه بابايي به شهرداري تهران و دريافت ۱۴ هکتار از اراضي شمال بزرگراه خرازي توسط شهرداري به تعاوني مسکن ۱۱‌گانه قوه قضائيه و شوراي نگهبان که بايد بگويم در قبال واگذاري اراضي شمال بزرگراه شهيد خرازي مقرر شده است زمين‌هايي از طرف قوه قضائيه به شهرداري واگذار شود که در حال پيگيري هستيم.
مدير ذي‌حسابي شهرداري تهران با بيان اينکه يکي از ابهامات نيز در مورد توافق‌نامه شهرداري و بنياد تعاون سپاه و قرارگاه سازندگي خاتم‌‌الانبيا تا سقف ۲۰ هزار ميليارد تومان و ورود بانک انصار و مؤسسه مالي مهر و ثامن‌الائمه به پروژه‌هاي متروسازي بود، اظهار کرد‌: بانک انصار در نظر دارد به عنوان بانک عامل فرايندهاي مالي در حوزه تعاملات طرف‌هاي موافقت‌نامه را پشتيباني کند و تأمين بخشي از منابع مالي را بر عهده گيرد. بنياد در نظر دارد در قبال اخذ مجوزها و املاک مورد نياز خود و مؤسسات وابسته از شهرداري تهران نسبت به تأمين منابع مالي پروژه‌هاي در دست اجرا و آتي شهرداري کمک کند همچنين قرارگاه خاتم‌الانبيا به عنوان پيمانکار در پروژه‌هايي که شهرداري در سطح شهر تهران معرفي مي‌کند، فعاليت مي‌کند و بديهي است که بنياد تعاون سپاه و مؤسسات وابسته پلاک ثبتي مورد نياز را ترجيحا از بين املاک معرفي‌شده شهرداري انتخاب مي‌کنند. زارعلي ادامه داد: در ارتباط با مؤسسه خيريه امام رضا‌(ع) و ارتباط آن با بيمارستان دکتر سميعي و ارائه تخفيف مواردي ارائه‌شده که بايد بگويم در سال ۹۱ از محل اعتبار ماده ۱۶ و سال ۹۴ از محل کد پروژه بودجه جاري نسبت به پرداخت به مؤسسه خيريه امام رضا‌(ع) اقدام شد که تماما دستورات مجاز و مجوزهاي مربوطه را داشت و در مورد تخفيف به عوارض ساخت‌وساز بيمارستان دکتر سميعي نيز بايد بگويم که پروانه ساختماني، نحوه محاسبات و مبايعه‌نامه بابت واگذاري زمين بيمارستان پرفسور سميعي به حسابرس ارائه شده است.او با بيان اينکه در مورد خريد قطعات يدکي مترو از طريق دو بانک در چين ابهاماتي مطرح شد، گفت: اسناد اين خريد قطعات و ترخيص و تحويل نيز به حسابرس ارائه شده است. در مورد ساختمان مجتمع ايستگاهي شهيد بهشتي و فروش آن به دو نفر شخص حقيقي هم در سال ۹۵ مبلغ ۲۶۸ ميليون و ۵۸۸ ريال از حساب پيش دريافت‌ها خارج و به ازاي دارايي و سود مربوطه بستانکار شده است.