جستجو برای:

   

206 مورد

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 64 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 563,200,000
قیمت متری: 8,800,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222246
تاریخ: 1398/08/25

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 87 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 800,400,000
قیمت متری: 9,200,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222245
تاریخ: 1398/08/25

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 58 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 510,400,000
قیمت متری: 8,800,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222244
تاریخ: 1398/08/25

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 59 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 560,500,000
قیمت متری: 9,500,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222243
تاریخ: 1398/08/25

فروش مغازه و املاک تجاری در کیش - شهرک صدف

مغازه و املاک تجاری 48 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 750,000,000
قیمت متری: 7,400,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222242
تاریخ: 1398/08/22

فروش مغازه و املاک تجاری در کیش - فرقی ندارد

مغازه و املاک تجاری 28 متری، موقعيت اداري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 392,000,000
قیمت متری: 14,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222241
تاریخ: 1398/08/21

فروش مغازه و املاک تجاری در کیش - خیابان خلیج فارس

مغازه و املاک تجاری 180 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,500,000,000
قیمت متری: 24,900,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222240
تاریخ: 1398/08/21

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 40 متری، موقعيت اداري ، اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 1,000,000,000
قیمت متری: 25,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222239
تاریخ: 1398/08/21

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 55 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت کل: 522,500,000
قیمت متری: 9,500,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222238
تاریخ: 1398/08/21

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 48 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 384,000,000
قیمت متری: 8,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222237
تاریخ: 1398/08/20

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 133 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 1,396,500,000
قیمت متری: 10,500,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222233
تاریخ: 1398/08/19

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 95 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 1,100,000,000
قیمت متری: 11,500,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222232
تاریخ: 1398/08/19

فروش مغازه و املاک تجاری در کیش - شهرک صدف

مغازه و املاک تجاری 28 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,120,000,000
قیمت متری: 40,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222231
تاریخ: 1398/08/18

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 125 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 2,250,000,000
قیمت متری: 18,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222230
تاریخ: 1398/08/18

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 65 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 780,000,000
قیمت متری: 12,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222229
تاریخ: 1398/08/15

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 100 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 1,450,000,000
قیمت متری: 14,500,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222227
تاریخ: 1398/08/14

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 60 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 720,000,000
قیمت متری: 12,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222226
تاریخ: 1398/08/14

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 60 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 468,000,000
قیمت متری: 7,800,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222224
تاریخ: 1398/08/14

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 67 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 670,000,000
قیمت متری: 10,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222223
تاریخ: 1398/08/14

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 50 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 340,000,000
قیمت متری: 6,800,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222222
تاریخ: 1398/08/14

لطفا منتظر بمانید...