جستجو برای:

   

139 مورد

فروش مغازه و املاک تجاری در کیش - شهرک نوبنیاد

مغازه و املاک تجاری 138 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 3,200,000,000
قیمت متری: 23,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222154
تاریخ: 1398/06/20

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 130 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 2,145,000,000
قیمت متری: 16,500,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222153
تاریخ: 1398/06/16

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 82 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 706,000,000
قیمت متری: 8,600,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222151
تاریخ: 1398/06/11

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 100 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 1,150,000,000
قیمت متری: 11,500,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222150
تاریخ: 1398/06/09

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 104 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 1,092,000,000
قیمت متری: 10,500,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222149
تاریخ: 1398/06/09

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 58 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 530,000,000
قیمت متری: 91,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222147
تاریخ: 1398/06/09

فروش آپارتمان در کیش - شهرک میرمهنا

آپارتمان 84 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 672,000,000
قیمت متری: 8,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4212124
تاریخ: 1398/03/20

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در کیش - مرکز شهر

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 100 متری، موقعيت اداري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 900,000,000
قیمت متری: 9,000,000
نام مالک: آقای جوشقانی
کد ملک: 4202119
تاریخ: 1397/04/24

فروش آپارتمان در کیش - مرکز شهر

آپارتمان 82 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 18
قیمت کل: 800,000,000
قیمت متری: 9,500,000
نام مالک: خانم رضایی
کد ملک: 4202115
تاریخ: 1397/04/24

فروش آپارتمان در کیش - مرکز شهر

آپارتمان 105 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 17
قیمت کل: 1,700,000,000
قیمت متری: 16,000,000
نام مالک: آقای جوشقانی
کد ملک: 4192122
تاریخ: 1397/04/18

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 328 متری، مسكوني ، 6 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت کل: 1,570,000,000
قیمت متری: 4,800,000
نام مالک: آقای جوشقانی
کد ملک: 4192119
تاریخ: 1397/04/07

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 290 متری، مسكوني ، 6 اتاق، 18 سال ساخت، طبقه 0
قیمت کل: 1,320,000,000
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای جوشقانی
کد ملک: 4192118
تاریخ: 1397/04/05

رهن کامل ويلا - خانه در کیش - شهرک میرمهنا

ويلا - خانه 130 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 250,000,000
قیمت متری: 0
نام مالک: خانم محمودی
کد ملک: 4172124
تاریخ: 1397/03/06

فروش مغازه و املاک تجاری در کیش - مرکز شهر

مغازه و املاک تجاری 100 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: خانم محمودی
کد ملک: 4172121
تاریخ: 1397/07/28

پيش فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در کیش - شهرک صدف

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 135 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: خانم محمودی
کد ملک: 4172120
تاریخ: 1397/07/28

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در کیش - شهرک نوبنیاد

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 540 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: مشاوره املاک کیش املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4172119
تاریخ: 1397/07/28

پيش فروش مغازه و املاک تجاری در کیش - مرکز شهر

مغازه و املاک تجاری 50 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: خانم محمودی
کد ملک: 4172118
تاریخ: 1397/07/28

فروش مغازه و املاک تجاری در کیش - مرکز شهر

مغازه و املاک تجاری 50 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای محمودی
کد ملک: 4172117
تاریخ: 1397/07/28

فروش زمین - کلنگی در کیش - شهرک میرمهنا

زمین - کلنگی 350 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای محمودی
کد ملک: 4172116
تاریخ: 1397/02/26

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 65 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 200,000,000
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای محمودی
کد ملک: 4172115
تاریخ: 1397/02/26

لطفا منتظر بمانید...