جستجو برای:

   

104 مورد

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در کیش - مرکز شهر

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 130 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای محمودی
کد ملک: 4162122
تاریخ: 1397/02/03

فروش مغازه و املاک تجاری در کیش - گلدیس

مغازه و املاک تجاری 120 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای محمودی
کد ملک: 4162121
تاریخ: 1397/02/03

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 85 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 314,500,000
قیمت متری: 3,700
نام مالک: آقای سعید حمزه
کد ملک: 4162120
تاریخ: 1397/02/03

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در کیش - مرکز شهر

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 97 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای محمودی
کد ملک: 4162119
تاریخ: 1397/02/03

فروش زمین - کلنگی در کیش - فاز F

زمین - کلنگی 350 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای محمودی
کد ملک: 4162118
تاریخ: 1397/02/03

فروش آپارتمان در کیش - کرانه

آپارتمان 120 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای محمودی
کد ملک: 4162117
تاریخ: 1397/02/03

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 48 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 172,800,000
قیمت متری: 3,600
نام مالک: آقای سعید حمزه
کد ملک: 4162116
تاریخ: 1397/02/01

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 500 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای محمودی
کد ملک: 4162115
تاریخ: 1397/02/01

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 650 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای محمودی
کد ملک: 4162114
تاریخ: 1397/02/01

شبانه ويلا - خانه در کیش - شهرک میرمهنا

ويلا - خانه 150 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای حمزه
کد ملک: 4162113
تاریخ: 1396/12/27

فروش مغازه و املاک تجاری در کیش - شهرک صدف

مغازه و املاک تجاری 55 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای محمودی
کد ملک: 4162110
تاریخ: 1396/12/17

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 60 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 240,000,000
قیمت متری: 4,000,000
نام مالک: آقای محمودی
کد ملک: 4162109
تاریخ: 1396/12/17

... دامداري و دامپروري در کیش - سازمان منطقه آزاد کیش

دامداري و دامپروري 500 متری، صنعتي ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای محمودی
کد ملک: 4162108
تاریخ: 1396/12/17

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در کیش - شهرک صنعتی 2

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 1300 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای محمودی
کد ملک: 4162107
تاریخ: 1396/12/17

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در کیش - گلدیس

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 80 متری، موقعيت اداري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 560,000,000
قیمت متری: 7,000,000
نام مالک: آقای خاشعی
کد ملک: 4162106
تاریخ: 1396/12/14

فروش زمین - کلنگی در کیش - شهرک صدف

زمین - کلنگی 504 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای محمودی
کد ملک: 4162105
تاریخ: 1396/12/12

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 85 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای محمودی
کد ملک: 4162104
تاریخ: 1396/12/08

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 95 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای محمودی
کد ملک: 4162103
تاریخ: 1396/12/08

فروش مغازه و املاک تجاری در کیش - مرکز شهر

مغازه و املاک تجاری 100 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای محمودی
کد ملک: 4162102
تاریخ: 1396/12/08

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 100 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 565,000,000
قیمت متری: 5,650,000
نام مالک: آقای خاشعی
کد ملک: 4162101
تاریخ: 1396/12/07

لطفا منتظر بمانید...