جستجو برای:

   

79 مورد

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 175 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 8
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای محمودی
کد ملک: 4162095
تاریخ: 1396/11/29

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 75 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای محمودی
کد ملک: 4162094
تاریخ: 1396/11/29

فروش ويلا - خانه در کیش - شهرک دیدنیها

ويلا - خانه 180 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای محمودی
کد ملک: 4162093
تاریخ: 1396/11/29

فروش مغازه و املاک تجاری در کیش - مرکز شهر

مغازه و املاک تجاری 100 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای محمودی
کد ملک: 4162092
تاریخ: 1396/11/29

فروش ويلا - خانه در کیش - شهرک صدف

ويلا - خانه 180 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای محمودی
کد ملک: 4162091
تاریخ: 1396/11/29

فروش زمین - کلنگی در کیش - شهرک صدف

زمین - کلنگی 504 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای محمودی
کد ملک: 4162090
تاریخ: 1396/11/29

فروش ويلا - خانه در کیش - فاز F

ويلا - خانه 135 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای محمودی
کد ملک: 4162089
تاریخ: 1396/11/29

فروش آپارتمان در کیش - کرانه

آپارتمان 150 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 12
قیمت کل: 2,250,000
قیمت متری: 15,000,000
نام مالک: خانم جعفرزاده
کد ملک: 4162088
تاریخ: 1396/11/29

فروش آپارتمان در کیش - کرانه

آپارتمان 150 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 12
قیمت کل: 2,250,000
قیمت متری: 15,000,000
نام مالک: خانم جعفرزاده
کد ملک: 4162087
تاریخ: 1396/11/29

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 96 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای جوشقانی
کد ملک: 4162085
تاریخ: 1396/11/26

فروش زمین - کلنگی در کیش - مرکز شهر

زمین - کلنگی 7500 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای محمودی
کد ملک: 4162084
تاریخ: 1396/11/26

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 68 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 251,600,000
قیمت متری: 3,700
نام مالک: خانم جعفرزاده
کد ملک: 4162083
تاریخ: 1396/11/22

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 74 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 330,000,000
قیمت متری: 0
نام مالک: خانم جعفرزاده
کد ملک: 4162082
تاریخ: 1396/11/22

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 97 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: خانم جعفرزاده
کد ملک: 4162081
تاریخ: 1396/11/22

رهن کامل آپارتمان در کیش - فاز C

آپارتمان 67 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 58,000,000
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای حمزه
کد ملک: 4162080
تاریخ: 1396/11/21

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در کیش - مرکز شهر

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 1200 متری، مسکونی-اداری ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای محمودی
کد ملک: 4162079
تاریخ: 1396/11/21

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 170 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای محمودی
کد ملک: 4162078
تاریخ: 1396/11/21

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 210 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 1,365,000,000
قیمت متری: 6,500
نام مالک: آقای محمودی
کد ملک: 4162077
تاریخ: 1396/11/21

فروش مغازه و املاک تجاری در کیش - مرکز شهر

مغازه و املاک تجاری 1500 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای محمودی
کد ملک: 4162076
تاریخ: 1396/11/21

فروش آپارتمان در کیش - مرجان

آپارتمان 115 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 15
قیمت کل: 1,610,000,000
قیمت متری: 14
نام مالک: آقای محمودی
کد ملک: 4162074
تاریخ: 1396/11/19

لطفا منتظر بمانید...