جستجو برای:

   

50 مورد

فروش آپارتمان در کیش - فاز G

آپارتمان 48 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 139,000,000
قیمت متری: 2,900,000
نام مالک: خانم جعفرزاده
کد ملک: 4152073
تاریخ: 1396/09/19

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در کیش - شهرک نوبنیاد

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 400 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 3,600,000
نام مالک: آقای طهماسبی
کد ملک: 4152071
تاریخ: 1396/09/19

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 54 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 178,200,000
قیمت متری: 3,300,000
نام مالک: خانم جعفرزاده
کد ملک: 4152067
تاریخ: 1396/09/16

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 56 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 179,200,000
قیمت متری: 3,200,000
نام مالک: خانم جعفرزاده
کد ملک: 4152066
تاریخ: 1396/09/16

فروش آپارتمان در کیش - مرکز شهر

آپارتمان 55 متری، مسكوني ، 1 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 187,000,000
قیمت متری: 3,400,000
نام مالک: خانم جعفرزاده
کد ملک: 4152065
تاریخ: 1396/09/16

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 64 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 220,000,000
قیمت متری: 3,437,500
نام مالک: آقای خاشعی
کد ملک: 4152062
تاریخ: 1396/09/13

فروش آپارتمان در کیش - فاز A

آپارتمان 63 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 201,600,000
قیمت متری: 3,200,000
نام مالک: آقای مهاجر
کد ملک: 4142068
تاریخ: 1396/08/08

فروش مغازه و املاک تجاری در کیش - سفین

مغازه و املاک تجاری 60 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 750,000,000
قیمت متری: 12,500,000
نام مالک: خانم جعفرزاده
کد ملک: 4142065
تاریخ: 1396/07/30

فروش آپارتمان در کیش - مرکز شهر

آپارتمان 131 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 10
قیمت کل: 1,441,000,000
قیمت متری: 11,000,000
نام مالک: خانم جعفرزاده
کد ملک: 4142064
تاریخ: 1396/07/30

فروش آپارتمان در کیش - فاز A

آپارتمان 75 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 210,000,000
قیمت متری: 2,800,000
نام مالک: خانم جعفرزاده
کد ملک: 4142063
تاریخ: 1396/07/29

فروش آپارتمان در کیش - مرکز شهر

آپارتمان 89 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 360,000,000
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای سعید
کد ملک: 4142062
تاریخ: 1396/07/27

فروش ويلا - خانه در کیش - فاز F

ويلا - خانه 131 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,000,000,000
قیمت متری: 0
نام مالک: خانم جعفرزاده
کد ملک: 4142061
تاریخ: 1396/07/27

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در کیش - شهرک نوبنیاد

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 80 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 4,300,000
نام مالک: خانم جعفرزاده
کد ملک: 4142059
تاریخ: 1396/07/23

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 68 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 224,400,000
قیمت متری: 3,300,000
نام مالک: خانم جعفرزاده
کد ملک: 4142057
تاریخ: 1396/07/23

فروش آپارتمان در کیش - فاز A

آپارتمان 120 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 365,000,000
قیمت متری: 3,100,000
نام مالک: آقای سعید
کد ملک: 4132070
تاریخ: 1396/07/19

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در کیش - مرکز شهر

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 2000 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 598,000,000
قیمت متری: 9,500,000
نام مالک: خانم جعفرزاده
کد ملک: 4132068
تاریخ: 1396/07/16

فروش مغازه و املاک تجاری در کیش - مرکز شهر

مغازه و املاک تجاری 17 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 450,000,000
قیمت متری: 26,400,000
نام مالک: خانم جعفرزاده
کد ملک: 4132067
تاریخ: 1396/07/15

فروش مغازه و املاک تجاری در کیش - سفین

مغازه و املاک تجاری 23 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 850,000,000
قیمت متری: 3,690,000
نام مالک: خانم جعفرزاده
کد ملک: 4132066
تاریخ: 1396/07/15

فروش مغازه و املاک تجاری در کیش - مرکز شهر

مغازه و املاک تجاری 17 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 450,000,000
قیمت متری: 0
نام مالک: خانم جعفرزاده
کد ملک: 4132065
تاریخ: 1396/07/13

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 120 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 480,000,000
قیمت متری: 4,000,000
نام مالک: خانم جعفرزاده
کد ملک: 4132060
تاریخ: 1396/07/05

لطفا منتظر بمانید...