جستجو برای:

   

266 مورد

فروش آپارتمان در کیش - فرقی ندارد

آپارتمان 81 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 1,300,000,000
قیمت متری: 10,500,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222323
تاریخ: 1398/10/29

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 125 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 1,562,500,000
قیمت متری: 12,500,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222321
تاریخ: 1398/10/25

فروش ويلا - خانه در کیش - شهرک دیدنیها

ويلا - خانه 180 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 4,500,000,000
قیمت متری: 25,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222320
تاریخ: 1398/10/25

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 73 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 912,500,000
قیمت متری: 12,500,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222319
تاریخ: 1398/10/25

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 115 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 1,322,500,000
قیمت متری: 11,500,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222317
تاریخ: 1398/10/21

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 98 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 1,274,000,000
قیمت متری: 13,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222316
تاریخ: 1398/10/21

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 87 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 1,310,000,000
قیمت متری: 13,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222315
تاریخ: 1398/10/21

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در کیش - دهکده توریستی ساحلی

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 140 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,240,000,000
قیمت متری: 16,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222314
تاریخ: 1398/10/18

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 67 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 850,000,000
قیمت متری: 12,600,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222313
تاریخ: 1398/10/16

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 90 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 990,000,000
قیمت متری: 11,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222312
تاریخ: 1398/10/15

فروش آپارتمان در کیش - مرکز شهر

آپارتمان 104 متری، مسكوني ، 4 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 1,040,000,000
قیمت متری: 10,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222311
تاریخ: 1398/10/15

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 95 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 950,000,000
قیمت متری: 10,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222309
تاریخ: 1398/10/10

فروش آپارتمان در کیش - فاز G

آپارتمان 85 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 765,000,000
قیمت متری: 9,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222308
تاریخ: 1398/10/10

فروش ويلا - خانه در کیش - شهرک دیدنیها

ويلا - خانه 450 متری، مسكوني ، 5 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 34,000,000
قیمت متری: 15,500,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222307
تاریخ: 1398/10/10

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 170 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 3,740,000,000
قیمت متری: 22,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222306
تاریخ: 1398/10/10

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 56 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 532,000,000
قیمت متری: 9,500,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222305
تاریخ: 1398/10/07

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 135 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 1,687,500,000
قیمت متری: 12,500,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222304
تاریخ: 1398/10/07

فروش آپارتمان در کیش - فاز F

آپارتمان 55 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 412,500,000
قیمت متری: 7,500,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222303
تاریخ: 1398/10/07

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 85 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 1,360,000,000
قیمت متری: 16,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222298
تاریخ: 1398/09/25

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 65 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 520,000,000
قیمت متری: 8,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222297
تاریخ: 1398/09/25

لطفا منتظر بمانید...