جستجو برای:

   

234 مورد

فروش مغازه و املاک تجاری در کیش - مرکز شهر

مغازه و املاک تجاری 117 متری، موقعيت اداري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,000,000,000
قیمت متری: 17,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222281
تاریخ: 1398/09/18

فروش آپارتمان در کیش - کرانه

آپارتمان 101 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 7
قیمت کل: 3,030,000,000
قیمت متری: 30,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222280
تاریخ: 1398/09/18

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در کیش - گلدیس

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 93 متری، موقعيت اداري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,209,000,000
قیمت متری: 13,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222279
تاریخ: 1398/09/17

فروش آپارتمان در کیش - مرکز شهر

آپارتمان 63 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت کل: 1,575,000,000
قیمت متری: 25,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222278
تاریخ: 1398/09/17

فروش آپارتمان در کیش - شهرک میرمهنا

آپارتمان 96 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 1,200,000,000
قیمت متری: 12,500,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222277
تاریخ: 1398/09/17

فروش آپارتمان در کیش - شهرک میرمهنا

آپارتمان 55 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 440,000,000
قیمت متری: 8,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222275
تاریخ: 1398/09/14

فروش آپارتمان در کیش - فاز F

آپارتمان 48 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 320,000,000
قیمت متری: 6,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222274
تاریخ: 1398/09/13

فروش آپارتمان در کیش - مرکز شهر

آپارتمان 63 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت کل: 1,575,000,000
قیمت متری: 25,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222273
تاریخ: 1398/09/13

فروش آپارتمان در کیش - کرانه

آپارتمان 115 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه 8
قیمت کل: 2,645,000,000
قیمت متری: 23,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222271
تاریخ: 1398/09/12

فروش آپارتمان در کیش - دهکده توریستی ساحلی

آپارتمان 140 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 1,680,000,000
قیمت متری: 12,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222270
تاریخ: 1398/09/12

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 95 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 1,045,000,000
قیمت متری: 11,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222269
تاریخ: 1398/09/12

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 124 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 1,365,000,000
قیمت متری: 11,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222266
تاریخ: 1398/09/10

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 74 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 555,000,000
قیمت متری: 7,500,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222265
تاریخ: 1398/09/10

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 75 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 637,500,000
قیمت متری: 8,500,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222264
تاریخ: 1398/09/10

فروش آپارتمان در کیش - کرانه

آپارتمان 107 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 5
قیمت کل: 2,889,000,000
قیمت متری: 27,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222263
تاریخ: 1398/09/10

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 96 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت کل: 1,392,000,000
قیمت متری: 14,500,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222262
تاریخ: 1398/09/09

فروش آپارتمان در کیش - فاز A

آپارتمان 78 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 600,600,000
قیمت متری: 7,700,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222260
تاریخ: 1398/09/08

فروش آپارتمان در کیش - مرکز شهر

آپارتمان 63 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت کل: 1,575,000,000
قیمت متری: 25,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222259
تاریخ: 1398/09/08

فروش آپارتمان در کیش - فاز F

آپارتمان 140 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 2,000,000,000
قیمت متری: 14,200,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222258
تاریخ: 1398/09/07

فروش آپارتمان در کیش - شهرک دیدنیها

آپارتمان 190 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 5,200,000,000
قیمت متری: 27,300,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222257
تاریخ: 1398/09/07

لطفا منتظر بمانید...