جستجو برای:

   

40 مورد

فروش آپارتمان در کیش - مرکز شهر

آپارتمان 89 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 360,000,000
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای سعید
کد ملک: 4142062
تاریخ: 1396/07/27

فروش ويلا - خانه در کیش - فاز F

ويلا - خانه 131 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,000,000,000
قیمت متری: 0
نام مالک: خانم جعفرزاده
کد ملک: 4142061
تاریخ: 1396/07/27

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در کیش - شهرک نوبنیاد

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 80 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 4,300,000
نام مالک: خانم جعفرزاده
کد ملک: 4142059
تاریخ: 1396/07/23

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 68 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 224,400,000
قیمت متری: 3,300,000
نام مالک: خانم جعفرزاده
کد ملک: 4142057
تاریخ: 1396/07/23

فروش آپارتمان در کیش - فاز A

آپارتمان 120 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 365,000,000
قیمت متری: 3,100,000
نام مالک: آقای سعید
کد ملک: 4132070
تاریخ: 1396/07/19

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در کیش - مرکز شهر

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 2000 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 598,000,000
قیمت متری: 9,500,000
نام مالک: خانم جعفرزاده
کد ملک: 4132068
تاریخ: 1396/07/16

فروش مغازه و املاک تجاری در کیش - مرکز شهر

مغازه و املاک تجاری 17 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 450,000,000
قیمت متری: 26,400,000
نام مالک: خانم جعفرزاده
کد ملک: 4132067
تاریخ: 1396/07/15

فروش مغازه و املاک تجاری در کیش - سفین

مغازه و املاک تجاری 23 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 850,000,000
قیمت متری: 3,690,000
نام مالک: خانم جعفرزاده
کد ملک: 4132066
تاریخ: 1396/07/15

فروش مغازه و املاک تجاری در کیش - مرکز شهر

مغازه و املاک تجاری 17 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 450,000,000
قیمت متری: 0
نام مالک: خانم جعفرزاده
کد ملک: 4132065
تاریخ: 1396/07/13

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 120 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 480,000,000
قیمت متری: 4,000,000
نام مالک: خانم جعفرزاده
کد ملک: 4132060
تاریخ: 1396/07/05

فروش مغازه و املاک تجاری در کیش - مرکز شهر

مغازه و املاک تجاری 17 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: خانم جعفرزاده
کد ملک: 4132059
تاریخ: 1396/07/05

فروش املاک صنعتی در کرج - ماهدشت

املاک صنعتی 1000 متری، صنعتي ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: خانم جعفرزاده
کد ملک: 4132058
تاریخ: 1396/07/05

فروش آپارتمان در کیش - فاز A

آپارتمان 60 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 160,000,000
قیمت متری: 3,200,000
نام مالک: خانم جعفرزاده
کد ملک: 4122060
تاریخ: 1396/06/22

فروش آپارتمان در کیش - فاز F

آپارتمان 50 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 140,000,000
قیمت متری: 2,800,000
نام مالک: خانم جعفرزاده
کد ملک: 4122059
تاریخ: 1396/06/22

فروش ويلا - خانه در کیش - فاز F

ويلا - خانه 135 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,000,000,000
قیمت متری: 7,500,000
نام مالک: خانم جعفرزاده
کد ملک: 4122058
تاریخ: 1396/06/22

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 130 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 845,000,000
قیمت متری: 6,500,000
نام مالک: آقای محمودپور
کد ملک: 4112057
تاریخ: 1396/06/05

فروش آپارتمان در کیش - فاز A

آپارتمان 65 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 221,000,000
قیمت متری: 3,400,000
نام مالک: آقای مهاجر
کد ملک: 4092057
تاریخ: 1396/03/06

فروش آپارتمان در کیش - فاز A

آپارتمان 77 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 269,500,000
قیمت متری: 3,500,000
نام مالک: آقای میرزایی
کد ملک: 4082058
تاریخ: 1396/02/20

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 57 متری، مسكوني ، 1 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 280,000,000
قیمت متری: 4,800,000
نام مالک: آقای انوش
کد ملک: 4072056
تاریخ: 1396/01/27

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 64 متری، مسكوني ، 1 اتاق، 2 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 210,000,000
قیمت متری: 3,280,000
نام مالک: خانم خیز
کد ملک: 4062059
تاریخ: 1395/12/09

لطفا منتظر بمانید...