جستجو برای:

   

24 مورد

فروش آپارتمان در کیش - فاز A

آپارتمان 65 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 221,000,000
قیمت متری: 3,400,000
نام مالک: آقای مهاجر
کد ملک: 4092057
تاریخ: 1396/03/06

فروش آپارتمان در کیش - فاز A

آپارتمان 77 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 269,500,000
قیمت متری: 3,500,000
نام مالک: آقای میرزایی
کد ملک: 4082058
تاریخ: 1396/02/20

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 57 متری، مسكوني ، 1 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 280,000,000
قیمت متری: 4,800,000
نام مالک: آقای انوش
کد ملک: 4072056
تاریخ: 1396/01/27

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 64 متری، مسكوني ، 1 اتاق، 2 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 210,000,000
قیمت متری: 3,280,000
نام مالک: خانم خیز
کد ملک: 4062059
تاریخ: 1395/12/09

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 55 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 198,000,000
قیمت متری: 3,600,000
نام مالک: آقای میرزایی
کد ملک: 4062057
تاریخ: 1395/12/09

فروش آپارتمان در کیش - دامون دریا

آپارتمان 89 متری، مسكوني ، 1 اتاق، 2 سال ساخت، طبقه 5
قیمت کل: 792,000,000
قیمت متری: 9,000,000
نام مالک: آقای سعید
کد ملک: 4062045
تاریخ: 1395/10/27

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 67 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 294,800,000
قیمت متری: 4,400,000
نام مالک: آقای خاشعی
کد ملک: 4042055
تاریخ: 1395/10/12

فروش آپارتمان در کیش - مرکز شهر

آپارتمان 100 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 750,000,000
قیمت متری: 7,500,000
نام مالک: آقای خاشعی
کد ملک: 4042054
تاریخ: 1395/10/12

فروش ويلا - خانه در کیش - شهرک دیدنیها

ويلا - خانه 75 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 550,000,000
قیمت متری: 4,230,000
نام مالک: آقای انوش
کد ملک: 4042036
تاریخ: 1395/09/24

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 91 متری، مسكوني ، 3 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 280,000,000
قیمت متری: 3,760,000
نام مالک: آقای انوش
کد ملک: 4032039
تاریخ: 1395/09/21

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 95 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 3 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 266,000,000
قیمت متری: 2,800,000
نام مالک: خانم خیز
کد ملک: 4022013
تاریخ: 1395/08/25

فروش مغازه و املاک تجاری در کیش - شهرک صدف

مغازه و املاک تجاری 40 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,000,000,000
قیمت متری: 25,000,000
نام مالک: آقای خاشعی
کد ملک: 4022011
تاریخ: 1395/09/22

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 52 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 218,400,000
قیمت متری: 4,200,000
نام مالک: آقای یزدان
کد ملک: 4022000
تاریخ: 1395/08/22

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 95 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 266,000,000
قیمت متری: 2,800,000
نام مالک: آقای سعید
کد ملک: 4021997
تاریخ: 1395/08/22

رهن کامل آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 105 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 85,000,000
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای سعید
کد ملک: 4021995
تاریخ: 1395/08/20

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 79 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 355,500,000
قیمت متری: 4,500,000
نام مالک: آقای یزدان
کد ملک: 4021991
تاریخ: 1395/08/18

فروش آپارتمان در کیش - فاز A

آپارتمان 86 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 223,600,000
قیمت متری: 2,600,000
نام مالک: خانم خیز
کد ملک: 4021989
تاریخ: 1395/08/19

رهن کامل آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 75 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 68,000,000
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای سعید
کد ملک: 4021980
تاریخ: 1395/08/15

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 75 متری، مسكوني ، 1 اتاق، 2 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 300,000,000
قیمت متری: 4,000,000
نام مالک: آقای یزدان
کد ملک: 4021978
تاریخ: 1395/08/15

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 100 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 420,000,000
قیمت متری: 4,200,000
نام مالک: آقای یزدان
کد ملک: 4021977
تاریخ: 1395/08/15

لطفا منتظر بمانید...