جستجو برای:

   

128 مورد

فروش آپارتمان در کیش - دهکده توریستی ساحلی

آپارتمان 63 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 415,800,000
قیمت متری: 6,600,000
نام مالک: حافظى
کد ملک: 4182114
تاریخ: 1397/03/26

رهن کامل ويلا - خانه در کیش - شهرک میرمهنا

ويلا - خانه 130 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 250,000,000
قیمت متری: 0
نام مالک: خانم محمودی
کد ملک: 4172124
تاریخ: 1397/03/06

فروش مغازه و املاک تجاری در کیش - مرکز شهر

مغازه و املاک تجاری 100 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: خانم محمودی
کد ملک: 4172121
تاریخ: 1397/02/26

پيش فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در کیش - شهرک صدف

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 135 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: خانم محمودی
کد ملک: 4172120
تاریخ: 1397/02/26

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در کیش - شهرک نوبنیاد

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 540 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: خانم محمودی
کد ملک: 4172119
تاریخ: 1397/02/26

پيش فروش مغازه و املاک تجاری در کیش - مرکز شهر

مغازه و املاک تجاری 50 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: خانم محمودی
کد ملک: 4172118
تاریخ: 1397/02/26

فروش مغازه و املاک تجاری در کیش - مرکز شهر

مغازه و املاک تجاری 50 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای محمودی
کد ملک: 4172117
تاریخ: 1397/02/26

فروش زمین - کلنگی در کیش - شهرک میرمهنا

زمین - کلنگی 350 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای محمودی
کد ملک: 4172116
تاریخ: 1397/02/26

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 65 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 200,000,000
قیمت متری: 0
نام مالک: آقای محمودی
کد ملک: 4172115
تاریخ: 1397/02/26

فروش زمین - کلنگی در کیش - فاز F

زمین - کلنگی 350 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,200,000,000
قیمت متری: 3,400,000
نام مالک: خانم رضایی
کد ملک: 4162140
تاریخ: 1397/02/19

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 75 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 413,000,000
قیمت متری: 5,500,000
نام مالک: خانم رضایی
کد ملک: 4162139
تاریخ: 1397/02/19

فروش آپارتمان در کیش - مرکز شهر

آپارتمان 54 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 459,000,000
قیمت متری: 8,500,000
نام مالک: خانم رضایی
کد ملک: 4162138
تاریخ: 1397/02/19

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 60 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 15,000,000
قیمت متری: 1,500,000
نام مالک: خانم رضایی
کد ملک: 4162137
تاریخ: 1397/02/17

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 93 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 420,000,000
قیمت متری: 4,500,000
نام مالک: خانم رضایی
کد ملک: 4162136
تاریخ: 1397/02/16

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 83 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 430,000,000
قیمت متری: 5,100,000
نام مالک: خانم رضایی
کد ملک: 4162135
تاریخ: 1397/02/16

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 90 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 0
قیمت کل: 720,000,000
قیمت متری: 8,000,000
نام مالک: خانم رضایی
کد ملک: 4162134
تاریخ: 1397/02/16

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 52 متری، مسكوني ، 1 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 21,000,000
قیمت متری: 4,000,000
نام مالک: خانم رضایی
کد ملک: 4162133
تاریخ: 1397/02/16

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 54 متری، مسكوني ، 1 اتاق، 3 سال ساخت، طبقه 0
قیمت کل: 378,000,000
قیمت متری: 7,000,000
نام مالک: آقای فرامرزی
کد ملک: 4162132
تاریخ: 1397/02/12

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 100 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 480,000,000
قیمت متری: 4,800,000
نام مالک: خانم رضایی
کد ملک: 4162131
تاریخ: 1397/02/12

فروش ويلا - خانه در کیش - فاز G

ويلا - خانه 105 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 700,000,000
قیمت متری: 0
نام مالک: خانم رضایی
کد ملک: 4162130
تاریخ: 1397/02/12

لطفا منتظر بمانید...